Có được cấp sổ đỏ cho đất dưới 30m2?

Hỏi: Tôi tìm được một thửa đất vừa túi tiền nhưng nó chỉ có 27m2 và chưa có sổ đỏ. Người bán cam đoan, theo quy định mới từ 1/7 thửa đất này sẽ được cấp sổ đỏ.

Có được cấp sổ đỏ cho đất dưới 30m2?

25/12/2015
Hỏi: Tôi tìm được một thửa đất vừa túi tiền nhưng nó chỉ có 27m2 và chưa có sổ đỏ. Người bán cam đoan, theo quy định mới từ 1/7 thửa đất này sẽ được cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, tôi vẫn rất băn khoăn không biết người bán nói vậy có đúng không? Xin luật sư cho biết, thửa đất tôi mua có được cấp sổ đỏ theo quy định mới không? Để được cấp sổ đỏ thì cần những điều kiện gì?

Phạm Thị Hằng (Thanh Trì, Hà Nội)

Trả lời

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thửa đất có diện tích nhỏ hơn 30m2 chỉ được cấp giấy chứng nhận
nếu được hình thành trước ngày 10/4/2009

Điều 29, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về điều kiện để thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) cụ thể như sau:

- Một là, thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành (tại Hà Nội: Thửa đất có diện tích nhỏ hơn 30m2 chỉ được cấp giấy chứng nhận nếu được hình thành trước ngày 10/4/2009 - thời điểm Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND TP Hà Nội ngày 30/3/2009 có hiệu lực thi hành).

- Hai là, thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Về điều kiện cấp sổ đỏ, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 100 Luật Đất đai 2013.

Như vậy, trường hợp bạn hỏi nếu phù hợp với các quy định nêu trên, đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật gia Bùi Minh Hằng
(Công ty Luật Intercode)

(Theo Gia đình)
Tin liên quan
Hỗ trợ trực tuyến